Extracto de Romero RMS 1200 (Conservante natural)

extracto de romero, acido carnósico, acido rosmarínico

Extracto de Romero RMS 1200 (Conservante natural)

Rosmarinus officinalis extract
CAS: EINECS / ELINCS: FEMA:

INFORMACIÓN TÉCNICA


INFORMACIÓN ORGANOLEPTICA


INFORMACIÓN FISICO-QUIMICA


COMPOSICION QUIMICA (Principios activos)

Componente NORMA

DESCRIPCIÓN