Glicerina USP, PH EUR

Glicerina USP PH EUR, Glycerine USP PH EUR

Glicerina USP, PH EUR

Glycerin
CAS: EINECS / ELINCS: FEMA:

INFORMACIÓN TÉCNICA


INFORMACIÓN ORGANOLEPTICA


INFORMACIÓN FISICO-QUIMICA


COMPOSICION QUIMICA (Principios activos)

Componente NORMA

DESCRIPCIÓN